Ansökning

Alla svenskspråkiga och tvåspråkiga barn i Åbonejden kan ansöka om dagvårdsplats på Villa Solaris. Vi uppmuntrar att ansöka om dagvårdsplats i god tid.

Skicka in ansökningsblanketten i elektroniskt form (ladda ner pdf-filen, fyll i och skicka till villa.solaris@abo.fi), posta den eller hämta blanketten direkt till Villa Solaris (Havregatan 24A 20740 Åbo). Utöver det ska ni ansöka om servicesedel via Åbo stads hemsidor:

Info och ansökan om servicesedel

Ring gärna daghemmets föreståndare Paula Rajalin (0400 283 880), om du har frågor om ansökningsförfarandet.

LADDA ANSÖKNINGSBLANKETTEN HÄR