Personalen

Det viktigaste för barnens välbefinnande på Villa Solaris är den hängivna och utbildade personalen som står bakom den unika stämningen. Med sin långa erfarenhet och sin goda samarbetsförmåga, både sinsemellan men också med föräldrarna, skapar de ett lugn som möjliggör lyhördhet för barnen. I och med syskongrupper, och därigenom barn som är länge hos oss, lär personalen känna syskon, mor- och farföräldrar och andra viktiga personer för barnen. Detta bidrar till till den personliga kontakten mellan familjer och personal.

Vår personal består av en föreståndare, två barnträdgårdslärare, tre barnskötare och en kock. Några har varit med sedan daghemmet grundades 1984. De deltar i fortbildning varje år och är välutbildade och trygga i sitt arbete.Vi har också en trogen grupp vikarier som vid behov hjälper till.

Det känns tryggt att lämna sitt barn på Villa Solaris!

Vi jobbar på Villa Solaris:

Solkatten

Paula Rajalin föreståndare och barnträdgårdslärare

Janina Höglund barnträdgårdslärare

Marina Ekman barnskötare

Regnbågen

Fanny Ribäck barnträdgårdslärare

Josephine Österås barnträdgårdslärare

Kristina Österås barnskötare

Köket

Gun Österberg kock