Personalen

Det viktigaste för barnens välbefinnande på Villa Solaris är den hängivna och utbildade personalen som står bakom den unika stämningen. Med sin långa erfarenhet och sin goda samarbetsförmåga, både sinsemellan men också med föräldrarna, skapar de ett lugn som möjliggör lyhördhet för barnen. I och med syskongrupper och därigenom familjer som är länge hos oss, lär personalen känna syskon, mor- och farföräldrar och andra viktiga personer för barnen. Detta bidrar till till den personliga kontakten mellan familjer och personal.

Vår personal består av en föreståndare som är utbildad barnträdgårdslärare, tre barnträdgårdslärare, två barnskötare och en kock. Några har varit med sedan daghemmet grundades 1984. De deltar i fortbildning varje år och är välutbildade och trygga i sitt arbete.Vi har också en trogen grupp vikarier som vid behov hjälper till.

Personalens arbetsschema är uppbyggt så att den som för och hämtar barnet har möjlighet att berätta hur morgonen börjat och byta några ord med personalen, och på eftermiddagen får den som hämtar barnet veta hur dagen varit och vad barnen gjort av personal från barnets grupp. För oss på Villa Solaris är den dagliga kontakten med familjen viktig, så att barnets vardag får kontinuitet och dagens program kan diskuteras hemma. Det är en väsentlig del av fostringsgemenskapen att personalen och familjerna känner varandra och har tid att byta några ord dagligen.

Det känns tryggt att lämna sitt barn på Villa Solaris!
Vi jobbar på Villa Solaris:

Solkatten

Paula Rajalin föreståndare och barnträdgårdslärare

Janina Höglund barnträdgårdslärare

Marina Ekman barnskötare
Regnbågen

Fanny Ribäck barnträdgårdslärare (t.f. föreståndare)

Josephine Österås barnträdgårdslärare

Kristina Österås barnskötare

Köket

Gun Österberg kock