Syskongrupper

På Villa Solaris skiljs inte syskon åt i åldersindelade grupper, utan 1-5 åringar är tillsammans. Den naturliga växelverkan mellan barn i olika åldrar gör att de yngre lär sig saker av de äldre medan de äldre lär sig att ta de yngre i beaktande. Samtidigt är personalresurserna tillräckliga för att anpassa verksamheten så det blir meningsfullt för alla oavsett ålder.


Vi har små daghemsgrupper, Solkatten och Regnbågen med 16 barn på vardera avdelning. På förmiddagen bedrivs smågruppsverksamhet där barnen delas in i mindre grupper enligt t.ex. ålder eller intresse.


Läs mera om vår vardag här:

Barnens dag på Villa Solaris