Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f.

Vem är vi?

Föreningen som bedriver daghemmet Villa Solaris heter "Understödsföreningen för ett svenskspråkigt privat daghem i Åbo r.f.". Föreningen upprätthålls av en styrelse som i sin tur utgörs av vårdnadshavare till barn som har en dagvårdsplats på daghemmet Villa Solaris. Styrelsen fungerar som arbetsgivare för Villa Solaris personal, och axlar därmed alla de administrativa uppgifter det innebär. Tillsammans med konsultation av daghemmets föreståndare, samt en utomstående bokförings- och revisionsbyrå, sköter styrelsen om daghemmets ekonomi, bär ett juridiskt ansvar, tar ställning till personalfrågor (anställning, arbetsavtal, försäkringar, pensioner etc.), sköter marknadsföring och tryggar förutsättningarna för daghemsverksamheten (så som stadens fodringar gällande bedrift av dagvårdsverksamhet, lokalen och informationsflöde till de övriga medlemmarna i föreningen).

Styrelsen sammankommer i regel en gång per månad för ett styrelsemöte. Här diskuteras frågor gällande dagvårdsverksamheten, och beslut tas för att trygga fortsättningen av dagvårdsverksamheten.


Vad är skillnaden mellan styrelsemedlem och övrig medlem i föreningen?

Övrig medlem inom understödsföreningen blir du då ditt barn tar emot en dagvårdsplats på Villa Solaris genom att du betalar en årsavgift i samband med den första dagvårdsfakturan. Sedan då du blivit medlem kan du under ett höstmöte bli invald till styrelsen. Som medlem kan du bli invald i styrelsen och fullgöra en mandatperiod i styrelsen.

Vad är skillnaden till andra daghem?

Villa Solaris bedrivs av understödsföreningen, och inte en större organisation, företag eller kommun. Därmed jobbar styrelsen tätt med personalen för att ge våra barn de bästa förutsättningarna att trivas och blomstra på daghemmet. Vi har stora möjligheter att utvecklas för att tillfredsställa kundernas och personalens behov av trygghet, utveckling och välmående.

Vi ser det som en rikedom att få möjligheten att samarbeta med dagvården och arbeta för att ge våra barn en så bra dagvårdsplats som möjligt.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 20€/person 2018 och 2019.

Här är våra stadgar:

Stadgar