Verksamheten5.png

På Villa Solaris strävar man efter att skapa en trygg miljö för barnen. Vi har en plan för mobbningsförebyggande verksamhet som utförs med hjälp av programmen ”Start” och ”Stegvis”, och vi jobbar mycket med att alla skall trivas på daghemmet. Vår personal har även utbildats inom språkstimulerande verksamhet för att stärka det svenska språket. 

Vi har ett dagsschema som följs de flesta dagarna, men i och med att vi också har mycket extra aktiviteter ändras dagsschemat vid behov.

Dagsschemat: pic9-2.png

Tid Aktivitet

7:30 daghemmet öppnar
8.30 morgonmål
9.00 samling
9.30 verksamhet (pyssel/fri lek)
10.30 utevistelse
11:30 lunch
12:15 sagostund
12:30 vila
14:30 mellanmål
15:30 utevistelse
16:45 daghemmet stänger

Läs även om extra aktiviteter >

Villa Solaris års-cirkel >