Verksamheten5.png

På Villa Solaris strävar vi efter att först och främst skapa en trygg miljö för barnen. Vi har en plan för mobbningsförebyggande verksamhet som utförs med hjälp av programmen ”Start” och ”Stegvis”, och vi jobbar mycket med att alla skall trivas på daghemmet. Personalen har en mångfald av utbildingar för att skapa en vardag som uppmuntrar barnets naturliga eftersträvan till utveckling genom att upptäcka och våga pröva på. Till utbildningen hör bl.a. diverse rörelseinspirerande kurser, matglädje och språkstimulerande verksamhet för att stärka det svenska språket.

Vi har ett dagsschema som följs de flesta dagarna, men i och med att vi också har mycket extra aktiviteter ändras dagsschemat vid behov.

Dagsschemat:

Tid Aktivitet
7.30 Daghemmet öppnar
8.30 Morgonmål
9.00 Morgonsamling
9.30 Verksamhet (pyssel/frilek etc)
10.30 Utevistelse
11.30 Lunch
12.15 Sagostund
12.30 Vila
14.30 Mellanmål
15.30 Utevistelse
16.45 Daghemmet stänger

Läs även om extra aktiviteter >

Villa Solaris årscirkel >