Avgift och öppethållning

Familjens andel av daghemsplatsens pris är:


Heldag ( >35h/vecka) max. 310 €
16 dagar/mån (<35h/vecka) max. 267 €

Dagvårdsavgifterna kan betalas med privatvårdsstöd eller med servicesedel, som beviljas av Åbo och Reso stad.


Ifall ni bor i någon av kranskommunerna, är det möjligt för kommunen att göra köpavtal med oss. Kontakta i så fall den egna kommunens dagvårdsansvariga.

Syskonrabatten är 33 € per barn (heldag).
Medlemsavgiften i föreningen är 20 €/förälder/år.

Öppethållning:

Daghemmet är öppet dagligen kl 7.30-16.45.

Vi har stängt i juli.