Föräldrarna

Hos oss har föräldrarna en aktiv roll i daghemmets verksamhet. Inte minst via möjligheten att sitta i Understödsföreningens styrelse, men också
genom dagliga samtal med personalen, deltagande i evenemang och t.ex. hjälp på talkojippon. Tillsammans jobbar vi för ett trivsamt dagis för
barnen.

Alla föräldrar till barn på Villa Solaris är medlemmar i Understödsföreningen för ett privat svenskspråkigt daghem i Åbo r.f., dvs. föreningen som driver Villa Solaris dagvårdsverksamhet. Vi föräldrar väljer en styrelse som driver daghemmet. Detta ger oss föräldrar en unik möjlighet att påverka daghemmet vi har våra barn på!